-Vuggestue og naturbørnehave


Dagtilbudsloven

En overordnet lovgivning for pasningstilbud i Danmark og sikre børn de bedste vilkår.

 

Der er i kommet ændringer i dagtilbudslovgivningen som gør det muligt for forældre på barsel mulighed for, at få en deltidsplads i institutioner i Danmark. Dette gælder også i Børnenes Univers.

 

Så har du barsel- eller forældreorlov, har du mulgihed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til dine børn, der indmeldt i en privat insttution.

 

I Børnenes Univers skal de 30 timer ugentlige timer 8:30 - 14:30

 

Takster i 2019 for en deltidsplads på 30 ugentlige timer er for børnehavebørn 2000 kroner og vuggestue børn 2.640 kr. med betaling i 12 måneder.

 

Perioden, hvor du har ret til deltidsplads, kan påbegyndes den dag du overgår til barsel- eller forældreorlov, og bortfalder når:

 

- Du afbryder barsels- og forældreorloven i en periode på mere end 5 uger.

- Barsels- og forældreorloven på anden vis bortfalder.

-Du under barsels- og forældreorlov i en periode eller permenent ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads.

 

Du har pligt til at orientere Børnenes Univers og Pladsanvisningen ved Jammerbugt Kommune, om planlagte afbrydelser af barsels- og forældreorlov senest to måneder før.

 

Hvis du afholder barsels- forældreorlov kombineret med delvis beskæftigelse, har du fortsat mulighed for at benytte deltidspladsen på 30 timer ugentlig.

 

Muligheden for deltidsplads på 30 timer kan gives i én sammenhængende periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsels- eller forældreorlov i direkte forlængelse af hinanden, skal I ansøge om det på to separate skemaer.

 

Når du sørger om deltidsplads, skal du dokumentere, at du agholder barsles- eller forældreorlov. Dette dokumenteres ved fremvisning af vandrejournal eller en anden aftale med din arbejdsgiver om barsels- eller forældreorlov.

 

Ansøgningsskemaet til en del tidsplads kan hentes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

 

Ansøgningsskemaet samt dokumentation skal fremsendes som sikker post til Pladsanvisningen via Borger.dk eller jammerbugt.dk.